Icon / CheckCreated with Sketch.

Altijd een werkend apparaat

Icon / CheckCreated with Sketch.

Duurzame keuze

Icon / CheckCreated with Sketch.

Veilig shoppen

BlueMovement Logo

Privacybeleid

Over ons en onze website

Wij, BSH Huishoudapparaten B.V., Postbus 259, 2130 AG Hoofddorp, exploiteren deze website. Gebruik de contactgegevens op de pagina Contact om contact met ons op te nemen.

Als je contact met ons opneemt, gebruiken en verwerken we de door jou verstrekte informatie om jouw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. We mogen op basis artikel 6(1b) van Algemene Verordening Persoonsgegevens (‘AVG’) in deze context gegevens verwerken.

Onze uitgangspunten

We nemen de bescherming van jouw informatie zeer serieus. Daarom worden je gegevens zeer zorgvuldig en strikt conform alle geldende wetgeving inzake gegevensbescherming verwerkt. Er zijn organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen om al onze websites te beschermen tegen de risico's die verbonden zijn aan het verwerken van persoonlijke gegevens. De partners die ons ondersteunen bij het exploiteren van deze website moeten zich ook aan deze bepalingen houden.

Wat we standaard loggen

Je kunt alle delen van onze website die niet beveiligd zijn, gebruiken zonder je identiteit bekend te maken. We loggen standaard elk gebruik van onze website om fouten te herstellen en beveiligingsincidenten op te helderen. Meer informatie over onze loggegevens vind je in de paragraaf 'De manier waarop wij jouw gegevens verwerken'.

Welke toestemmingen hebben wij om jouw gegevens te verwerken?

We respecteren jouw privacy. Daarom verwerken we je gegevens uitsluitend als we dat mogen doen. Vanzelfsprekend kun je ons ook toestemming geven om jouw gegevens te verwerken door hiervoor op onze website toestemming te geven. In andere gevallen verwerken we jouw gegevens omdat dit wettelijk toegestaan is. Als je bijvoorbeeld een bestelling plaatst via onze website, dan mogen wij je gegevens verwerken om die overeenkomst na te kunnen leven.

Hetzelfde geldt als je gebruik maakt van andere diensten op onze website waarvoor jouw gegevens moeten worden verwerkt. We mogen jouw gegevens ook verwerken als we hierbij een rechtmatig belang hebben. Een voorbeeld hiervan is het verwerken van de loggegevens die we verzamelen om onder andere te zorgen dat onze website foutloos kan draaien. We informeren je in elk geval als er relevante verwerking van jouw gegevens plaatsvindt en we houden vanzelfsprekend elke keer dat gegevens worden verwerkt rekening met jouw belangen.

Mocht je klachten hebben, kun je jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens vinden in paragaaf ‘Jouw aanspreekpunt voor alle vragen over gegevensbescherming’.

De volgende paragrafen gaan over de toestemmingen die wij gebruiken en wanneer wij deze gebruiken. Meer gedetailleerde informatie over de manier waarop jouw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt vind je op onze website (d.w.z. het type gegevensverwerking en de omvang en het doel van de gegevensverwerking) in dezelfde paragraaf.

Wat moet je nog meer weten?

Gebruikers jonger dan 18 jaar kunnen zich op onze website niet registreren en kunnen geen bestellingen plaatsen. Onze website kan links naar andere websites bevatten. We hebben geen controle over de manier waarop jouw gegevens op dergelijke websites worden verwerkt noch over de naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming door deze websites. Lees het privacy beleid op die betreffende websites.

De manier waarop we jouw gegevens verwerken (opbouw van de website, logs, cookies, tracking, etc.)

Opbouw van de website, loggegevens

Loggegevens

Om technische redenen verstuurt je internetbrowser elke keer dat je gebruikmaakt van onze website automatisch informatie naar onze webserver (d.w.z. loggegevens). We bewaren een deel van deze informatie in logbestanden, zoals:

 • De datum van het bezoek .

 • Het tijdstip van het bezoek .

 • De URL van de website .

 • De bekeken bestanden .

 • De hoeveelheid overgedragen gegevens .

 • Type en versie van de internetbrowser .

 • Het besturingssysteem .

 • Het IP-adres (geanonimiseerd) .

Loggegevens bevatten geen persoonlijke gegevens. We analyseren alleen loggegevens op basis van gebeurtenissen die dit vereisen, om fouten in de werking van onze website te herstellen of om beveiligingsincidenten te kunnen ophelderen. We bewaren deze loggegevens voor onbepaalde tijd.

Het kan voorkomen dat we genoodzaakt zijn het IP-adres van het apparaat en loggegevens ophalen om fouten te herstellen of bewijs met betrekking tot veiligheidsincidenten te bewaren. We wissen deze gegevens zodra de fout is hersteld of het veiligheidsincident volledig is opgehelderd, of als het oorspronkelijke doel van de verwerking door andere factoren niet langer bestaat. In het geval van een veiligheidsincident dragen we loggegevens, voor zover toegestaan en noodzakelijk, van geval tot geval over aan de onderzoekende instanties. We bewaren loggegevens afzonderlijk van andere verzamelde gegevens met betrekking tot het gebruik van onze website.

Contact opnemen

Wanneer je contact met ons opneemt in afwezigheid van een overeenkomst (bijvoorbeeld een bestelling) of registratie, dan bieden wij diverse contactmogelijkheden op onze website, waaronder bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het contact via een chatvenster.

Om jouw specifieke aanvraag te kunnen verwerken wanneer je contact zoekt op een dergelijke wijze, kunnen wij je vragen om persoonsgegevens. Dit omvat bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en andere informatie zoals de reden van je aanvraag en je bericht. Optioneel kunnen het adres en/of het telefoonnummer verstrekt worden. Wij verzamelen de gevraagde informatie om je aanvraag op de juiste manier in behandeling te kunnen nemen.

De persoonsgegevens die op deze wijze worden overgedragen worden uitsluitend gebruikt voor het doeleind van de reden van je contact – in het bijzonder het verwerken van jouw aanvraag. De gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden, noch overgedragen naar derde partijen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Uitzonderingen hieronder zijn – in zoverre dit nodig is om je aanvraag te behandelen – de personen of partijen (zoals lokale service bedrijven) die betrokken bij de verwerking en het afhandelen van je aanvraag. Wanneer er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn, worden je persoonsgegevens verwijderd na het behandelen van je aanvraag.

Registreren op onze website

Je kunt je registreren als gebruiker op onze website. Registratie is vereist als je van extra diensten gebruik wilt maken. We verzamelen en verwerken de volgende gegevens als onderdeel van het registratieproces:

Vereiste gegevens:

 • Aanhef

 • Voor- en achternaam

 • Volledig postadres

 • Telefoonnummer

 • Geboortedatum

 • E-mailadres

 • Wachtwoord

We mogen volgens artikel 6(1b) van de AVG je persoonlijke gegevens verwerken om gepersonaliseerde diensten te kunnen aanbieden. We bewaren gegevens van geregistreerde gebruikers tot de gebruiker zijn account wist. Gebruikers kunnen via hun gebruikersaccount ook op elk moment specifieke informatie die ze ten tijde van hun registratie hebben verstrekt (laten) veranderen of wissen.

Uiteraard verstrekken wij je op verzoek informatie over de gegevens die wij over je hebben. We vinden het ook geen probleem om op verzoek onjuiste informatie aan te passen of informatie over jou waarover wij beschikken te wissen, mits het wissen van deze informatie niet verboden is op grond van onze juridische plicht om bepaalde informatie te bewaren. Om hiervoor een verzoek in te dienen, kun je de contactgegevens gebruiken zoals genoemd in paragaaf ‘Jouw aanspreekpunt voor alle vragen over gegevensbescherming’.

Afnemen van abonnement diensten via onze website

Je kunt onze website gebruiken om toegang te krijgen tot diensten waarvoor betaald moet worden (zoals borg betaling). Alleen geregistreerde gebruikers kunnen op onze website diensten afnemen.

Vereiste informatie voor het bestellen van diensten:

 • Product type .

 • Productnummer .

 • Looptijd abonnement .

 • Indicatie wasmachine/droger tussenstuk benodigd (indien een droger abonnement wordt besteld) .

 • Factuurinformatie (afhankelijk van de door ons goedgekeurde en door de gebruiker gekozen betaalwijze) voor zowel borg als maandelijkse afschrijving.

 • Akkoord algemene voorwaarden .

 • Akkoord voor maandelijkse afschrijving abonnement diensten .

Optionele informatie voor het bestellen van diensten:

 • Informatie voor de bezorger .

 • Kortingscode .

 • Toestemming om reclame te ontvangen.

We maken gebruik van geavanceerde versleutelingstechnieken (bijv. SSL) via HTTPS om de veiligheid van je gegevens tijdens de overdracht te garanderen.

Als je een bestelling plaatst, gebruiken we jouw informatie alleen om deze bestelling te verwerken. We mogen dat volgens artikel 6(1b) van de AVG. We bewaren informatie over bestellingen ten minste tot het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn. We bewaren gegevens die worden verstrekt tijdens registratie tot de gebruiker zijn account wist.

Deelname aan loterijen

Als je je aanmeldt voor een loterij/wedstrijd, bewaren en gebruiken we de door jou verstrekte informatie om de loterij/wedstrijd te kunnen uitvoeren en om volgende trekkingen te kunnen uitvoeren. Welke gegevens we voor dit doeleinde verzamelen, hangt af van het registratieformulier op de betreffende evenementenpagina.

Op verzoek kunnen geregistreerde deelnemers informatie krijgen over de gegevens die zij tijdens registratie hebben verstrekt of onjuiste gegevens laten aanpassen. Om hiervoor een verzoek in te dienen, kun je de contactgegevens zoals genoemd in paragaaf ‘Jouw aanspreekpunt voor alle vragen over gegevensbescherming’.

We mogen volgens artikel 6(1b) AVG je gegevens verwerken om de loterij/wedstrijd uit te voeren en eventuele volgende trekkingen te kunnen doen. Je informatie wordt gewist als deze niet langer nodig is om de loterij/wedstrijd uit te voeren of vervolgtrekkingen te doen.

Deelname aan speciale evenementen

Als je je aanmeldt voor een evenement, bewaren en gebruiken we de door jou verstrekte informatie om het evenement en eventuele vervolgevenementen te kunnen uitvoeren. Welke gegevens we voor dit doeleinde verzamelen, hangt af van het registratieformulier op de betreffende evenementenpagina.

Op verzoek kunnen geregistreerde deelnemers informatie krijgen over de gegevens die zij tijdens registratie hebben verstrekt of onjuiste gegevens laten aanpassen. Om hiervoor een verzoek in te dienen, kun je de contactgegevens gebruiken zoals genoemd in paragraaf ‘Jouw aanspreekpunt voor alle vragen over gegevensbescherming’.

We mogen volgens artikel 6(1b) AVG je gegevens verwerken om het evenement en eventuele vervolgevenementen uit te voeren. Je informatie wordt gewist als deze niet langer nodig is om het evenement of eventuele vervolgevenement uit te voeren.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen in een speciaal geheugen van je internetbrowser, maar kunnen niet worden gebruikt om programma’s op te starten of virussen over te brengen naar jouw computer. Cookies worden opgeslagen wanneer je een website van ons bezoekt, of wanneer er een zogeheten pixel-code/web-beacon wordt geactiveerd. Deze opgeslagen informatie kan alleen worden gelezen door de web server van hetzelfde domein waardoor deze van oorsprong is geplaatst.

Je kunt onze website niet zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn vaak zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Om te voorkomen dat je internetbrowser cookies gebruikt, kun je (1) ervoor kiezen geen niet-noodzakelijke cookies te accepteren als je onze website gebruikt door gebruik te maken van de cookielaag. De helpfuncties in je browser kunnen je laten zien hoe je in jouw internetbrowser cookies kunt uitschakelen en/of wissen. Houd er rekening mee dat sommige functies op onze website door het uitschakelen/wissen van cookies niet meer werken zoals verwacht. Cookies die nodig zijn voor bepaalde functies op onze website, worden hieronder genoemd. Verder is het uitschakelen/wissen van cookies alleen van invloed op de internetbrowser die is gebruikt om dit te doen. Cookies moeten daarom voor elke andere internetbrowser opnieuw worden uitgeschakeld/gewist.

Cookies die we voor specifieke functies gebruiken en die niet naar personen verwijzen:

 • Cookies die bepaalde gebruikersvoorkeuren opslaan (bijv. zoek- of taalinstellingen).

 • Cookies die informatie opslaan om te garanderen dat video- of geluidsfragmenten zonder haperingen worden afgespeeld.

 • Cookies die tijdelijk bepaalde door de gebruiker ingevulde informatie opslaan (bijv. de inhoud van een winkelwagentje of een online formulier).

Cookies die we voor specifieke functies gebruiken en die naar personen verwijzen:

 • Cookies waarmee we onze gebruikers kunnen identificeren of verifiëren .

We mogen volgens artikel 6(1a) AVG in deze context met jouw toestemming gegevens verwerken. We bewaren deze gegevens tot het betreffende cookie is verlopen of tot je het cookie wist. Alle verdere verwerking van persoonlijke gegevens met behulp van cookies wordt omschreven in de relevante paragrafen van deze informatie.

Webanalyse met behulp van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen

Wij gebruiken voor verschillende doeleinden webanalysetools op onze website. Hieronder vind je informatie over de webanalysetools die wij gebruiken, inclusief een omschrijving van de betreffende gegevensverwerking, de doeleinden van deze verwerking en de manier waarop je kunt voorkomen dat de webanalysetools je gegevens verzamelen en verwerken. Het plaatsen van opt-out cookies kan de verzameling en verwerking van je gegevens door webanalysetools slechts in beperkte mate voorkomen. Meer informatie hierover vind je in de paragraaf over cookies.

Webanalysetool: Google Analytics

Om marketing en marktonderzoek te kunnen uitvoeren en onze website (en mogelijk onze nieuwsbrief) goed te kunnen afstemmen, gebruiken we analytische cookies en/of JavaScript om gebruiksgegevens met betrekking tot je bezoek aan onze website en je gebruik van links in de nieuwsbrief (indien van toepassing) te verzamelen en verwerken. Je gebruiksgegevens worden verzameld en op basis hiervan wordt een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel aangemaakt met behulp van een cookie-ID. Je IP-adres wordt niet bewaard of wordt direct nadat het is opgeslagen geanonimiseerd.

We maken gebruik van de Analytics-dienst van Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Verenigde Staten (‘Google’) om de gebruiksgegevens te verzamelen en de gebruikersprofielen aan te maken. De informatie over je gebruik van onze website wordt naar servers van Google verstuurd, geanalyseerd en alleen als cumulatieve gegevens aan ons geretourneerd. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij trends vaststellen ten aanzien van de manier waarop de website over het algemeen wordt gebruikt. We voegen de gebruikersprofielen die hierdoor ontstaan niet samen met je naam of andere gegevens waaruit je identiteit zou kunnen blijken, zoals je e-mailadres. We mogen volgens artikel 6(1a) AVG in deze context met jouw toestemming gegevens verwerken. De gebruiksgegevens worden door de gebruikte dienst maximaal 50 maanden vanaf de datum waarop ze zijn verzameld bewaard.

Opt-out: Gebruik de privacy-pagina van Google als je wilt voorkomen dat je gebruiksgegevens worden verzameld. Via deze link kun je informatie vinden over hoe de Google Analytics-cookies werken en over de opt-out mogelijkheid.

Webanalysetool: Zoho PageSense

Om onze website goed te kunnen laten werken, kunnen we gebruiksgegevens met betrekking tot je bezoek aan onze website verzamelen met behulp van analytische cookies en andere technologieën. Als onderdeel hiervan registreren we de muisbewegingen en -klikken van willekeurig geselecteerde gebruikers van onze website. Je IP-adres wordt uiteraard geanonimiseerd. De hieruit voortkomende log over jouw gebruik van onze website wordt willekeurig geanalyseerd, zodat we hieruit potentiële verbeteringen voor onze website kunnen afleiden.

We maken gebruik van dienstverlener Zoho, Estancia IT Park, Plot No. 140 & 151, GST Road, Vallancherry Village, Chengalpattu Taluk, Kanchipuram District 603 202 Chennai India (‘Zoho’) om deze gebruiksgegevens te verzamelen.

We voegen de gebruikersprofielen die hierdoor ontstaan niet samen met je naam of andere gegevens waaruit je identiteit zou kunnen blijken, zoals je e-mailadres. We mogen volgens artikel 6(1a) van de AVG in deze context met jouw toestemming gegevens verwerken. De gebruiksgegevens worden 3 maanden na de datum waarop ze zijn verzameld gewist.

Opt-out: Gebruik onze cookie pagina via de volgende link als je wilt voorkomen dat je statistieken worden verzameld:

Webanalysetool: Thunderhead ONE-marketingservices

Deze website maakt gebruik van het online marketingplatform "Thunderhead ONE" (de "Dienst"), aangeboden door Thunderhead (One) Ltd, Ingeni Building, 17 Broadwick Street, Soho, Londen W1F 0DJ, Engeland ("Thunderhead").

We gebruiken deze Dienst voor onze website als een marketingtool om gepersonaliseerde informatie aan u te tonen op onze websites, evenals op websites van andere providers, over onze producten die u mogelijk hebben geïnteresseerd tijdens het gebruik van onze website. Thunderhead stelt ons hiervoor statistische analyse ter beschikking. Deze Dienst voorziet ons ook van apparaat-overschrijdende en context-overschrijdende gebruiksprofielen (gegevens) om ons te helpen meer te weten te komen over de gebruikers van onze website. Thunderhead verwerkt deze gegevens namens ons in het kader van een overeenkomst inzake gegevensbescherming, waarin we hebben afgesproken dat de gegevens van onze klanten alleen volgens onze instructies mogen worden verwerkt, niet aan derden mogen worden doorgegeven en technisch voldoende beveiligd dienen te zijn. Informatie hierover is te vinden via de volgende link: https://www.thunderhead.com/privacy-policy/   Wij gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, verwijzen we naar ons cookie-layer, die gevonden kan worden onderaan onze websites (bij “Cookie instellingen”). Deze voorkeuren kunnen op elk moment worden bijgewerkt en u kunt tracking ook deactiveren bij het maken van een nieuwe keuze door uw keuze daar aan te passen. De meeste internetbrowsers zijn zo geconfigureerd dat ze cookies automatisch accepteren. Deze instellingen kunnen worden gewijzigd om selectief cookies te accepteren, te blokkeren of u te waarschuwen wanneer cookies naar uw apparaat worden verzonden. U kunt ook de documentatie van uw browser raadplegen of www.allaboutcookies.org bezoeken voor de manieren om cookies te beheren.

Gevallen waarin we jouw gegevens overdragen

We werken samen met een aantal dienstverleners om onze website te implementeren en te exploiteren. We hebben deze dienstverleners zorgvuldig gekozen en hebben met elke dienstverlener afzonderlijk een verwerkersovereenkomst gesloten om je informatie te beschermen.

De dienstverleners die we gebruiken om onze website te implementeren en te exploiteren zijn:

 • Dienstverlener voor hostingdiensten.

 • Dienstverlener voor programmeringsdiensten.

 • Dienstverlener voor verkoop- en marketingdiensten.

We dragen je gegevens alleen aan andere ontvangers over als dat nodig is om een contract met jou na te leven, als wij (of de andere ontvangers) een rechtmatig belang hebben bij openbaarmaking van je gegevens of als je ons toestemming hebt gegeven voor deze overdracht. Deze ontvangers zijn onder andere dienstverleners en andere bedrijven binnen onze bedrijvengroep. Daarnaast kunnen gegevens worden overgedragen aan andere ontvangers als wij verplicht zijn dat te doen vanwege wettelijke bepalingen of afdwingbare administratieve of rechterlijke beschikking.

Andere ontvangers van je gegevens zijn:

 • Expediteurs voor het leveren/afhalen van producten.

 • Aanbieders van betalingsverwerkingsdiensten.

 • Dienstverleners op het gebied van debiteurenbeheer.

 • Dienstverleners op het gebied van klantbeoordelingen.

BlueMovement kan via e-mail contact met je opnemen om je uit te nodigen  om de diensten en / of producten die je van ons hebt ontvangen te beoordelen. We gebruiken een extern bedrijf, Trustpilot A / S ("Trustpilot"), om je beoordeling te verzamelen. Om dit te kunnen doen zullen we je naam, e-mailadres en BlueMovement klantnummer met Trustpilot delen maar slechts voor het hiervoor aangegeven doel. Als je meer wilt lezen over hoe Trustpilot je gegevens verwerkt, vind je hun privacybeleid hier.

Overdracht aan ontvanger buiten de EER

We dragen ook persoonlijke gegevens over aan ontvangers die buiten de EER gevestigd zijn, in zogenaamde derde landen. In dit geval garanderen we ‒ voordat gegevens worden gedeeld ‒ dat de ontvanger een passend gegevensbeschermingsniveau hanteert (bijv. op basis van een besluit waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard door de Europese Commissie voor het betreffende land of de overeenkomst van standaard contractuele EU-bepalingen tussen de Europese Unie en de ontvanger) of dat je toestemming hebt gegeven om deze gegevens te delen.

We verstrekken je graag een overzicht van de ontvangers in derde landen en een kopie van de specifieke overeengekomen bepalingen om een passend gegevensbeschermingsniveau te waarborgen. Om hiervoor een verzoek in te dienen, kun je de contactgegevens gebruiken zoals genoemd in artikel paragaaf ‘Jouw aanspreekpunt voor alle vragen over gegevensbescherming’.

Jouw inzageverzoek persoonsgegevens

Je kunt als klant contact opnemen via onze website om een beroep te doen op jouw recht op informatie en inzage tot je persoonlijke gegevens. Voor dit doeleinde verzamelen we de door jou in het Klantverzoekformulier verstrekte gegevens over jou (of een derde persoon die jou vertegenwoordigt). Zo kunnen wij je identiteit valideren en de verzochte gegevens in onze databases ordenen, zodat wij adequaat op je verzoek kunnen reageren.

Wij hebben wettelijke toestemming om je persoonlijke gegevens te verwerken teneinde jouw inzageverzoek persoonsgegevens uit te voeren (artikel 6 (1c) AVG). Wij zullen je verzoek en onze reactie voor documentatiedoeleinden opslaan voor een periode van maximaal 3 jaar vanaf de reactiedatum.

Jouw rechten

Mocht je vragen hebben over jouw persoonlijke gegevens, dan kun je hieronder een overzicht van jouw rechten vinden.

Jouw recht op informatie over je gegevens

Wij verstrekken op jouw verzoek informatie over de gegevens die wij over je hebben.

Jouw recht om je gegevens aan te passen en aan te vullen

Wij passen onjuiste informatie over je aan als je ons hierover inlicht. We vullen onvolledige gegevens aan als je ons hierover inlicht, mits deze gegevens noodzakelijk zijn voor het beoogde doel van verwerking van je gegevens.

Jouw recht om je gegevens te wissen

Wij wissen op jouw verzoek de informatie die wij over je hebben. Sommige gegevens worden echter pas gewist na een bepaalde bewaartermijn, bijvoorbeeld omdat we in sommige gevallen wettelijk verplicht zijn de gegevens te bewaren of omdat we de gegevens nodig hebben om aan onze contractuele verplichtingen jegens jou te kunnen voldoen.

Jouw recht om je gegevens te laten blokkeren

In bepaalde wettelijk vastgestelde gevallen blokkeren we jouw gegevens als je dat ons vraagt. Geblokkeerde gegevens worden slechts zeer beperkt verder verwerkt.

Jouw recht om je toestemming in te trekken

Je kunt door jou verleende toestemming voor verwerking van jouw gegevens op elk moment intrekken voor de toekomst. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking van je gegevens tot het moment waarop de toestemming wordt ingetrokken.

Jouw recht om bezwaar te maken tegen verwerking van je gegevens

Je kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verwerken van je gegevens in de toekomst als wij jouw gegevens verwerken op basis van een van de wettelijke gronden zoals genoemd in artikel 6(1e of 1f) AVG. Als je bezwaar maakt, stoppen wij met het verwerken van je gegevens, mits er geen dwingende wettelijke gronden voor verdere verwerking bestaan. Het verwerken van je gegevens voor direct-marketingdoeleinden is voor ons nooit een dwingende wettelijke grond.

Jouw recht op gegevensportabiliteit

Op jouw verzoek kunnen we bepaalde informatie aan je beschikbaar stellen in een gestructureerd, algemeen gangbare en machinaal leesbaar formaat.

Jouw recht om in beroep te gaan

Je kunt beroep aantekenen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in zaken die betrekking hebben op gegevensbescherming.

Jouw aanspreekpunt voor alle vragen over gegevensbescherming

Als je klachten of vragen hebt over gegevensbescherming of over het uitoefenen van jouw rechten, dan kun je contact opnemen met onze data protection officer:

BSH Huishoudapparaten B.V.

Data Protection Officer

Taurusavenue 36

2132 LS Hoofddorp

Data-Protection-NL@bshg.com

Wijzigingen van dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid weerspiegelt de manier waarop op dit moment gegevens op onze website worden verwerkt. Als de manier waarop gegevens worden verwerkt wijzigt, zal dit Privacybeleid worden aangepast. Op onze website plaatsen we altijd de nieuwste versie van het Privacybeleid, zodat je inzage hebt over de gegevensverwerking door BSH.

-----

*Geldig vanaf: 18-06-2020*

*Versie: DPI_1.2*