Privacyverklaring

Over ons en onze website

In een notendop: U vindt onze contactgegevens onder “Contact”.

Wij, BSH Huishoudapparaten B.V., gevestigd aan de Taurusavenue 36, 2132 LS in Hoofddorp, zijn de beheerders van deze website. Om contact met ons op te nemen kunt u de contactgegevens gebruiken die op de website vermeld staan onder “Contact opnemen

Indien u contact met ons opneemt, gebruiken en verwerken we de door u verstrekte informatie om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. We mogen op basis artikel 6(1)(b) van Algemene Verordening Persoonsgegevens (‘AVG’) in deze context gegevens verwerken.

Onze basisprincipes

In een notendop: Om uw gegevens te beschermen, gebruiken wij en onze partners de modernste technische beschermingsmaatregelen.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Uw gegevens worden derhalve met grote zorgvuldigheid en met strikte inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verwerkt. Al onze websites worden met technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen beschermd tegen de risico’s die verbonden zijn aan de verwerking van persoonsgegevens. Onze partners die ons ondersteunen bij het aanbieden van deze website moeten zich ook aan deze voorwaarden houden.

Wat we standaard loggen

U kunt alle delen van onze website, die niet beveiligd zijn, gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken. Standaard wordt elk gebruik van onze website geregistreerd om aanvallen te voorkómen, en om problemen en beveiligingsincidenten op te lossen. Meer informatie over loggegevens en de omvang van de verwerking vindt u in de paragraaf “Verwerking van gegevens tijdens het gebruik van de website en de daarop aangeboden diensten”.

Welke machtigingen wij hebben om uw gegevens te verwerken

In een notendop: Wij verwerken uw gegevens alleen als wij daar toestemming voor hebben.

Wij respecteren uw privacy. Daarom verwerken wij uw gegevens alleen als wij daarvoor toestemming hebben; een overzicht van de toestemmingen waarop wij onze gegevensverwerking baseren, vindt u aan het eind van deze Privacyverklaring. Uiteraard kunt u ons uw toestemming geven om uw gegevens te verwerken door op onze website toestemming te geven voor de verwerking van uw gegevens. In andere gevallen verwerken wij uw gegevens op grond van een wettelijke toestemming. Als u bijvoorbeeld een bestelling plaatst op onze website, kunnen wij uw gegevens verwerken om de overeenkomst uit te voeren. Hetzelfde geldt als u gebruik maakt van andere diensten op onze website waarvoor wij uw gegevens moeten verwerken. Wij kunnen uw gegevens ook verwerken indien wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Een voorbeeld hiervan zijn de loggegevens die wij verzamelen om onder andere de probleemloze werking van onze website (inclusief het ter beschikking stellen van de website) mogelijk te maken. In elk geval zullen wij u op de hoogte brengen van elke overeenkomstige verwerking van uw gegevens en uiteraard zal bij elke verwerking altijd rekening worden gehouden met uw belangen. Mocht u ooit vragen hebben over uw persoonsgegevens, dan vindt u uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens in het onderste gedeelte van deze Privacyverklaring.

In de volgende paragraaf zullen wij u vertellen wanneer wij van welke toestemming gebruik maken. Daar vindt u ook meer details over het type, de omvang en de doeleinden van het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens op onze website.

Wat u nog meer moet weten: Gebruikers jonger dan 16 jaar mogen alleen persoonsgegevens aan ons verstrekken met toestemming van hun ouders of wettelijke voogden. De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kan een andere leeftijdsgrens voorschrijven.

Onze website kan links bevatten naar websites die niet door ons worden beheerd. Wij hebben geen invloed op de verwerking van uw gegevens en de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming die daar plaatsvindt. U kunt de informatie over gegevensbescherming van deze andere websites aldaar raadplegen.


Verwerking van gegevens tijdens het gebruik van de website en de daarop aangeboden diensten

In een notendop: In deze paragraaf beschrijven wij welke gegevens wij verwerken wanneer u de website en de daarop aangeboden diensten gebruikt en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

Presentatie van de website, loggegevens

In een notendop: De hier genoemde gegevens zijn noodzakelijk om de website en de daarop aangeboden diensten te kunnen leveren en om een veilig gebruik mogelijk te maken.

Om de website in uw internetbrowser te kunnen tonen, gebruiken wij verschillende technische voorzieningen om ervoor te zorgen dat alle inhoud (tekst, afbeeldingen, video, enz.) altijd actueel is. Om uw gebruikerservaring te verbeteren, in het bijzonder te allen tijde de laadsnelheid van de website, maken wij hiervoor ook gebruik van technische dienstverleners, die ons in staat stellen de voor de presentatie van de website vereiste inhoud ter beschikking te stellen (zogenaamde “Content Delivery Networks”, kortweg “CDN”). Deze technische CDN-dienstverleners handelen namens ons en zijn aan onze instructies gebonden door corresponderende overeenkomsten. De aldus verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om de inhoud van de website in uw internetbrowser weer te geven, en worden onmiddellijk na tussentijdse opslag als onderdeel van het leveringsproces gewist.

Telkens wanneer u een website oproept, zendt uw internetbrowser om technische redenen automatisch informatie naar onze webserver (zogenaamde loggegevens). Sommige van deze gegevens slaan wij op in logbestanden, bijvoorbeeld:

 • Datum van toegang

 • Tijdstip van toegang

 • URL van de website

 • Versie van het gebruikte HTTP-protocol

 • Opgehaald bestand

 • Hoeveelheid overgedragen gegevens

 • Internetbrowsertype en -versie

 • Type besturingssysteem

 • IP-adres (geanonimiseerd)

Bovengenoemde loggegevens bevatten geen persoonsgegevens. Wij analyseren loggegevens alleen op ad-hoc basis, met name om storingen in de werking van onze website te verhelpen of om veiligheidsincidenten op te helderen. Wij bewaren deze loggegevens voor onbeperkte tijd.

Voor het oplossen van problemen of om bewijsmateriaal te bewaren in geval van veiligheidsincidenten, kan het echter nodig zijn dat wij samen met de loggegevens ook het onverkorte IP-adres van het apparaat verzamelen. Wij wissen deze gegevens zodra de fout is hersteld, het veiligheidsincident definitief is opgehelderd, of het doel van de verwerking om andere redenen is opgehouden. Voor zover toelaatbaar en noodzakelijk, geven wij, in individuele gevallen van een veiligheidsincident, loggegevens door aan onderzoeksautoriteiten.

Wij slaan de voornoemde loggegevens op, afzonderlijk van andere gegevens die tijdens het gebruik van onze website worden verzameld.

Inschrijving op onze website

In een notendop: Geregistreerde gebruikers kunnen gebruik maken van andere diensten en aanbiedingen.

U kunt zich op onze website registreren om gebruik te maken van verschillende diensten. Als onderdeel van deze registratie, verzamelen en verwerken wij de volgende informatie:

Verplichte informatie:

 • Aanhef

 • Voor- en achternaam

 • Volledig adres

 • Mobiel telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Geboortedatum

Vrijwillige informatie:

 • Verlening van toestemming voor het ontvangen van reclame en mogelijkheid tot herroeping

 • Wachtwoord

Wij slaan de gegevens van geregistreerde gebruikers op totdat de gebruikersaccount wordt verwijderd. Een geregistreerde gebruiker kan zijn of haar account op elk moment verwijderen via de gebruikersaccount-instellingen. In de gebruikersaccount is het ook te allen tijde mogelijk om bepaalde gegevens die bij de registratie zijn ingevoerd, te wijzigen of te wissen.

Comfort registratie (social sign-on optie)

Het onderstaande, inzake de “comfort registratie”, geldt vanaf het moment dat wij deze functie hebben geïmplementeerd.

Voor registratie op onze website kunt u ook gebruik maken van verschillende zogenaamde gemakslogin-mechanismen (bijv. verschillende social sign-on opties). Deze zijn beschikbaar voor verschillende sociale netwerken. Om u te registreren, wordt u doorgestuurd naar de website van de desbetreffende dienst of het desbetreffende sociale netwerk, waar u zich kunt aanmelden met uw toegangsgegevens. Hierdoor wordt uw gebruikersaccount van de desbetreffende dienst of het desbetreffende sociale netwerk gekoppeld aan het gebruikersaccount op onze website. Tijdens het koppelingsproces ontvangen wij automatisch de voor de registratie vereiste gegevens van uw dienst/sociaal netwerk. Welke gegevens door uw sociale netwerk aan ons worden doorgegeven, kunt u nalezen in de informatie over gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaarden van het desbetreffende sociale netwerk. Van deze gegevens bewaren en verwerken wij – voor de levering van onze diensten – alleen uw naam en e-mailadres.

Door de twee gebruikersaccounts te koppelen, hoeft u in de toekomst niet meer extra in te loggen op onze website indien u al bent ingelogd op uw dienst/sociaal netwerk. Daartoe wordt in de internetbrowser een overeenkomstige cookie gebruikt, die wordt uitgelezen bij het opnieuw oproepen van de webpagina.

Wij gebruiken de gegevens die zijn opgeslagen in het kader van de comfort login uitsluitend om de dienst van onze website te verlenen, met name de social log-in op onze website. Wij slaan de gegevens van geregistreerde gebruikers op totdat de gebruikersaccount wordt verwijderd. Een geregistreerde gebruiker kan zijn of haar account op elk moment verwijderen via de gebruikersaccount-instellingen. In de gebruikersaccount is het ook mogelijk te allen tijde om bepaalde gegevens die bij de registratie zijn verstrekt, te wijzigen of te wissen.

Abonnementsdiensten via onze website

In een notendop: Zelfs wanneer u een contract met ons sluit, worden uw gegevens beveiligd door het gebruik van de modernste encryptieprocedures.

U kunt gebruik maken van betaalde diensten op onze website (bijv.. aanbetalingen). Deze diensten zijn alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers. Om de dienst te bestellen, verzamelen en verwerken wij de volgende bestelgegevens:

Verplichte informatie:

 • Type product

 • Productnummer

 • Aanhef

 • Voor- en achternaam

 • Volledig adres

 • Telefoon

 • E-mailadres

 • Inschrijvingsperiode

 • Display afstandsstuk wasmachine/droger vereist (indien een drogerabonnement is besteld)

 • Factureringsgegevens (afhankelijk van de door ons goedgekeurde en door de gebruiker gekozen betalingswijze) voor zowel aanbetalingen als maandelijkse afschrijvingen

 • Aanvaarding van de algemene voorwaarden

 • Akkoord met maandelijkse automatische incasso

Vrijwillige informatie:

 • Informatie voor de bezorger

 • Kortingscode

 • Toestemming om reclame te ontvangen

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te waarborgen, maken wij gebruik van de modernste versleutelingsprocedures (bijv. SSL) via HTTPS.

In het kader van de bestelling gebruiken wij uw gegevens uitsluitend voor het verwerken van de bestelling en het weergeven van de bestelhistorie. Wij bewaren gegevens over bestellingen in ieder geval tot het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen. Wij slaan de tijdens de registratie verstrekte gegevens op totdat de gebruikersaccount wordt verwijderd.

Contact

In een notendop: Als u contact met ons opneemt met een verzoek, zullen wij uw gegevens alleen gebruiken om uw verzoek te verwerken.

In een notendop: Als u contact met ons opneemt met een verzoek, zullen wij uw gegevens alleen gebruiken om uw verzoek te verwerken.

Indien u buiten een specifieke contractuele relatie (bijv. voor een bestelling) of een registratie contact met ons opneemt, dan bieden wij via onze websites diverse, ook puur technische, contactmogelijkheden, waaronder de mogelijkheid om bijvoorbeeld via (geautomatiseerde) chat contact met ons op te nemen.

Om uw specifieke verzoek te kunnen behandelen wanneer u op deze manier contact met ons opneemt, kunnen wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres en verdere informatie, zoals het onderwerp van uw verzoek. Eventueel kunt u uw adres en/of telefoonnummer opgeven. Wij verzamelen de gevraagde informatie op deze manier om uitgebreid op uw verzoek te kunnen reageren.

De persoonsgegevens die ons op deze manier worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt toen u contact met ons opnam – in het bijzonder de verwerking van uw aanvraag. De gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uitzonderingen hierop zijn – voor zover dit noodzakelijk is voor de afhandeling van uw verzoek – de personen en bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van de communicatie en de beantwoording van de aanvraag (bijv. een plaatselijke dienstverlener). Voor zover er geen wettelijke verplichtingen zijn om gegevens te bewaren, zullen uw persoonsgegevens worden gewist nadat het verzoek is verwerkt.

In het kader van geautomatiseerde chat maken wij gebruik van FreshChat, een dienst van FreshWorks Inc, 2950 S. Delaware Street, Suite 201, San Mateo CA 94403. De gegevensverwerking door FreshWorks wordt namens ons uitgevoerd; FreshWorks is als aanbieder gebonden aan een overeenkomst inzake gegevensbescherming.

Meer informatie over de gegevensverwerking door FreshWorks vindt u op: https://www.freshworks.com/privacy/.

Een reparatieafspraak maken (online of per telefoon)

In een notendop: U kunt via de website een reparatieafspraak bij ons maken; de technologie die we gebruiken maakt het gemakkelijker om het adres in te voeren.

U kunt op onze website of telefonisch een reparatieafspraak maken met een servicemonteur. Hiervoor hebben we meestal informatie over uw huishoudelijke apparaat, een beschrijving van het probleem, uw adres en andere contactgegevens nodig. Welke gegevens we specifiek verzamelen, vloeit voort uit het boekingsproces. Let ook op de informatie over de verplichting tot het betalen van Kosten voordat u een reparatieafspraak boekt op de sub-pagina voor het maken van de afspraak.

Als onderdeel van het boekingsproces controleren we de juiste spelling van uw adres via de Google Maps-database, om onjuiste invoer of verwarring uit te sluiten. Er vindt geen overdracht van persoonsgegevens plaats.

We bewaren uw gegevens zolang we ze nodig hebben voor de uitvoering van het contract en tot het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen.

Google Maps is een dienst van Google LLC (voorheen Google Inc.), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Details over de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van Google Maps vindt u op de volgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

Nieuwsbrief

In een notendop: Door gebruik te maken van de dubbele opt-in procedure, beschermen wij uw e-mailadres tegen misbruik door derden.

U kunt zich via onze website abonneren op een nieuwsbrief. Om te controleren of de registratie voor het ontvangen van de nieuwsbrief daadwerkelijk door de eigenaar van een e-mailadres is verricht, maken wij gebruik van de “dubbele opt-in procedure”. De inschrijving op de nieuwsbrief is alleen succesvol als de eigenaar van het e-mailadres de activering van de nieuwsbrief uitdrukkelijk bevestigt door te klikken op de link in de bevestigingsmail. Als bewijs loggen wij de uitvoering van de afzonderlijke fasen van de dubbele opt-in procedure.

In het kader van onze nieuwsbriefcampagnes gebruiken wij analyse-instrumenten voor het – op de behoeften afgestemde – ontwerp van onze nieuwsbrief, voor reclamedoeleinden en voor marktonderzoek. Daartoe verzamelen en verwerken wij gegevens over uw gebruik van onze e-mailnieuwsbrief. Wanneer u een e-mailnieuwsbrief van ons opent, maakt een bestand in de e-mail (het zogenaamde “web beacon”) verbinding met onze servers. Zo kunnen wij nagaan of een e-mailnieuwsbrief is geopend en, zo ja, op welke inhoud is geklikt. Daarnaast verzamelen wij technische informatie over uw apparaat waarmee de inhoud van de e-mailnieuwsbrief wordt opgehaald (bijv. tijdstip van opvragen, browsertype en besturingssysteem). Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor statistische analyse van onze nieuwsbriefcampagnes.

Indien u zich inschrijft voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, en daarmee instemt met het toesturen en analyseren van uw gebruikersgedrag, zullen uw gegevens uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering en analyse van de nieuwsbriefcampagnes. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. In elke nieuwsbrief vindt u een opt-out link. Uw afmelding voor de nieuwsbrief zal in onze database worden vastgelegd.

Beoordelingen van klanten

Als u een klantenbeoordeling indient, gebruiken wij de beoordelingsservice Trustpilot. Wij gebruiken een interface naar het onafhankelijke beoordelingsportaal Trustpilot, dat wordt beheerd door Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Kopenhagen, Denemarken (“Trustpilot”). Het is voor ons niet mogelijk om uitnodigingen voor beoordelingen individueel te controleren of te beïnvloeden. Dit is de enige manier om een volledige, onafhankelijke en niet-beïnvloedbare klantenbeoordeling voor ons bedrijf en onze diensten te garanderen. De gegevens die voor dit doel bij onze business app worden ingediend (achternaam, voornaam, e-mailadres en referentienummer) worden door Trustpilot aan onze business app doorgegeven en worden niet door Trustpilot zelf gebruikt of aan derden doorgegeven. Een beoordeling van ons bedrijf kan worden gegeven op de pagina https://nl.trustpilot.com/.

Het staat u als klant vrij om een beoordeling te geven. Het aanmaken/openen van een gebruikersprofiel op Trustpilot is vereist voor het indienen van een beoordeling of voor het vastleggen van klantenfeedback. Naast een beoordeling voor het uitnodigende bedrijf, kunnen vervolgens ook beoordelingen worden ingevoerd voor elk bedrijf op het Trustpilot beoordelingsportaal. In het geval van een beoordeling zonder voorafgaande uitnodiging is echter een duidelijke verwijzing naar een contractuele relatie met het beoordeelde bedrijf vereist.

Meer informatie hierover kan worden verkregen bij Trustpilot. Als een beoordeling wordt ingediend door op de link in de uitnodiging te klikken, wordt automatisch een gebruikersprofiel op Trustpilot aangemaakt nadat de persoonlijke gegevens zijn ingevoerd, meestal naam en e-mailadres ter verificatie. Dit gaat gepaard met instemming met het privacybeleid en de algemene voorwaarden van Trustpilot. Deze kunnen worden bekeken op de Trustpilot website op: https://nl.legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms. Als u deelneemt aan dit feedbacksysteem, wordt uw beoordeling gepubliceerd op onze website en op de website van Trustpilot. Meer details kunt u vinden in het privacybeleid en de algemene voorwaarden van Trustpilot.

Deelname aan wedstrijden

Als u aan een van onze wedstrijden deelneemt, worden de door u verstrekte gegevens door ons opgeslagen en gebruikt voor de uitvoering en de follow-up van de wedstrijd. De gegevens die wij hiervoor verzamelen, zijn te vinden op het inschrijvingsformulier voor de desbetreffende wedstrijd. Uw gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de wedstrijd en de follow-up.

Deelname aan enquêtes/beoordelingen

Wij houden enquêtes op onze website. In de regel worden deze enquêtes anoniem gehouden. Indien wij uw gegevens in het kader van een enquête verzamelen, wordt de door u verstrekte informatie door ons opgeslagen en gebruikt voor de uitvoering en de follow-up van de enquête. De gegevens die wij voor dit doel verzamelen, worden in de enquête zelf gespecificeerd. Uw gegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor de uitvoering van de enquête en de follow-up.

U kunt ook beoordelingen geven voor producten op onze website. De gegevens die wij hiervoor verzamelen, zijn te vinden in het daartoe bestemde formulier. In dat geval gelden bijzondere bepalingen, die u afzonderlijk zullen worden meegedeeld in het kader van het indienen van de beoordeling. Wij maken gebruik van een dienstverlener voor de administratie van de beoordelingen.

Wij maken gebruik van de diensten van Qualtrics Enterprises Inc, SM BPO Building, Taytay Diversion Rd, Dolores, Taytay, 1920 Rizal, Filippijnen (“Qualtrics”)om enquêtes uit te voeren op onze website. Wanneer u vrijwillig deelneemt aan deze enquête, verzamelt Qualtrics informatie over het apparaat en de toepassing die u gebruikt om de enquête in te vullen.

Dit omvat uw IP-adres, de versie van uw besturingssysteem, het type apparaat, informatie over uw systeem en prestaties, en het type browser. Indien u deelneemt aan de enquête via een mobiel apparaat, verzamelt Qualtrics ook de UUID (universally unique identifier) van het apparaat. Qualtrics maakt ook gebruik van zogenaamde trackingdiensten van derden, die op hun beurt gebruik maken van cookies en paginatags (ook bekend als “web beacons”) om gebruiksgegevens en gebruikersstatistieken te verzamelen.

Voor meer informatie over de door Qualtrics gebruikte cookies, gegevensbescherming en de bewaartermijn, zie de volgende link: https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/getting-started/qualtrics-gdpr-compliance/.

U kunt de installatie van cookies voorkómen door bestaande cookies te verwijderen en de opslag van cookies uit te schakelen in de instellingen van uw webbrowser (zie ook de paragraaf over cookies).

Deelname aan evenementen

In een notendop: Ook als deelnemer aan een van onze aantrekkelijke evenementen zijn uw gegevens bij ons in goede handen.

Wanneer u zich inschrijft voor een evenement, worden de door u verstrekte gegevens door ons opgeslagen en gebruikt voor de organisatie van het evenement en de follow-up ervan. De gegevens die wij hiervoor verzamelen, zijn te vinden op het registratieformulier van de desbetreffende evenementpagina. Uw gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het evenement en de follow-up.

Sommige evenementen vereisen de directe betaling van de deelnamekosten of worden geheel of gedeeltelijk begeleid en uitgevoerd door onze partners. In dergelijke gevallen kunt u worden doorverwezen naar de website van de desbetreffende partner. In dat geval kunnen de relevante gegevens (naam, voornaam, postadres, aantal deelnemers, wijze van betaling) - voor zover reeds door u verstrekt - aan onze partner(s) worden doorgegeven om het evenement/betalingsproces uit te voeren.

Onze socialemediapagina's

In een notendop: Informatie over gegevensbescherming wanneer u een van onze sociale media pagina’s gebruikt.

De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij verwerken de aan ons doorgegeven persoonsgegevens, die worden verzameld wanneer u onze respectievelijke sociale media pagina bezoekt (bijv. Facebook Fanpage, Instagram/Pinterest Pagina), vertrouwelijk en alleen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

De respectieve exploitant van de sociale media pagina (zie onderstaande voorbeelden) is samen met ons verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens via onze sociale media pagina. Voor zover de verwerking van deze gegevens binnen ons verantwoordelijkheidsgebied plaatsvindt, zijn wij beschikbaar om al uw vragen over gegevensbescherming te beantwoorden en om uw rechten uit te oefenen in overeenstemming met de informatie in deze Privacyverklaring.

Gegevensverwerking door de sociale media dienst

De sociale media dienst verwerkt uw persoonsgegevens zodra u onze respectieve sociale media pagina gebruikt. De verwerking is gekoppeld aan de volgende gebruiksprocessen, bijvoorbeeld:

 • Het oproepen van een pagina, een post of een video van een pagina

 • Het aan- of afmelden voor een pagina

 • Een pagina of een bericht markeren met "vind ik leuk" of "vind ik niet leuk meer" of soortgelijke functies

 • Het aanbevelen van een pagina in een bericht of commentaar

 • Commentaar geven, delen of reageren op een bericht op de pagina (inclusief hoe u reageert)

 • Het verbergen een paginabericht of rapporteer het als spam

 • Klikken op een link die naar de pagina leidt vanaf een andere pagina op de sociale media provider of vanaf een website buiten de sociale media provider

 • Bewegen met de muis over de naam of profielfoto van een pagina om een voorbeeld van de pagina-inhoud te bekijken

 • Het gebruik van functies van de sociale media provider, zoals de websiteknop, de knop met het telefoonnummer, de knop "Plan route" of een andere knop op een pagina

 • Bepalen of het inloggen gebeurt via een computer of een mobiel apparaat

Welke persoonsgegevens door de aanbieder van sociale media worden verzameld, hoe deze worden verwerkt en welke rechten op het gebied van gegevensbescherming u ten aanzien van de aanbieder van sociale media hebt, kunt u in detail nalezen in het hieronder vermelde privacybeleid van de aanbieder van sociale media. Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking die volgt op de verzameling door de aanbieder van sociale media.

Gegevensverwerking door ons

In het geval van de door ons via de sociale media provider ter beschikking gestelde website, verleent de sociale media provider ons toegang tot de volgende categorieën van gegevens:

 • De sociale media provider geeft ons toegang tot statistische analyses die informatie geven over het gebruik van onze sociale media website. De voor ons zichtbare analyses stellen ons niet in staat het gebruiksgedrag van individuele personen te analyseren. Wij kunnen alleen geaggregeerde gegevens bekijken (waaronder het aantal hits, "vind ik leuk", volgers, regio van herkomst, leeftijdsgroep, geslacht) die informatie verschaffen over ons publiek en het gebruik van onze sociale media website. De gegevens van de betrokken gebruiker die aan de analyses ten grondslag liggen, worden niet aan ons doorgegeven.

 • We kunnen de te bereiken doelgroep instellen voor de sociale media website of voor individuele gepubliceerde berichten. De instelling gebeurt op basis van algemene parameters (bijv. leeftijdsgroep, taal, regio, interesses), die kunnen worden gebruikt om onze inhoud af te stemmen op specifieke groepen. Op basis van de gegevens die ons door de aanbieder van sociale media worden verstrekt, is het voor ons niet mogelijk om individuele personen te adresseren of te identificeren.

 • Voor zover u rechtstreeks via de sociale media provider contact met ons opneemt of op een andere manier met ons interageert en daarbij bewust persoonsgegevens doorgeeft (bijv. door rechtstreeks te netwerken met onze sociale media website), slaan wij deze persoonsgegevens op en verwerken wij deze voor de doeleinden waarvoor u ze aan ons hebt doorgegeven.

 • Wij verwerken deze gegevens uitsluitend om content op onze sociale media website op een voor de doelgroep passende wijze bekend te maken en om het gebruik van onze sociale media website beter te begrijpen en te optimaliseren.

Daarbuiten kunnen wij geen invloed uitoefenen op de gegevensverwerking door de aanbieder van de sociale media (die in dit verband stroomopwaarts zit om deze gegevens te verstrekken). Welke persoonsgegevens door de desbetreffende aanbieder van sociale media in detail worden verzameld, hoe deze worden verwerkt en welke rechten op het gebied van gegevensbescherming u ten opzichte van de desbetreffende aanbieder van sociale media hebt, kunt u vinden in het privacybeleid van de volgende aanbieders van sociale media:

Welke soorten cookies we gebruiken en hoe ze werken

Cookies

In een notendop: Onze website maakt gebruik van cookies; hier leggen we uit welke soorten cookies we gebruiken en welke gegevens daardoor worden aangemaakt en verwerkt.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in een speciaal geheugengebied van uw browser. Cookies kunnen echter niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op een computer af te leveren. Cookies worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt of wanneer een zogenaamde tracking pixel/web beacon het plaatsen van een cookie in gang zet. Cookies kunnen echter alleen worden gelezen door webservers van hetzelfde domein als waar ze oorspronkelijk zijn geplaatst.

U kunt onze website ook bekijken zonder cookies. Internetbrowsers zijn gewoonlijk ingesteld om cookies te aanvaarden. Om het gebruik van cookies door uw internetbrowser te voorkómen, kunt u het gebruik van cookies via de instellingen van uw internetbrowser deactiveren en reeds geplaatste cookies verwijderen. De helpfuncties van uw internetbrowser vertellen u hoe u cookies in uw browser kunt deactiveren en verwijderen. Wij wijzen u erop dat het deactiveren/verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde functies van onze website niet meer werken zoals verwacht. Cookies die noodzakelijk kunnen zijn voor bepaalde functies van onze website worden hieronder weergegeven. Bovendien heeft het deactiveren/verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de internetbrowser die voor dit doel wordt gebruikt. Voor andere internetbrowsers moet het deactiveren/verwijderen van cookies daarom dienovereenkomstig worden herhaald.

Bovendien zijn er verschillende manieren om het plaatsen van bepaalde cookies te verhinderen, hetzij door deze te selecteren in onze tracking banner, hetzij individueel ten aanzien van de respectieve dienstverlener wiens tools wij voor bepaalde doeleinden gebruiken. Wij wijzen op deze laatste mogelijkheid in rechtstreeks verband met het desbetreffende instrument (zoals een applicatie of service).

Sessie Cookies

In het kader van de beschikbaarstelling van onze websites gebruiken wij sessiecookies die wij – onafhankelijk van uw selectie in de trackingbanner – op uw apparaat opslaan wanneer u onze website bezoekt en die altijd automatisch worden gewist wanneer u de internetbrowser afsluit (d.w.z. het programma afsluit). Dit stelt ons in staat u verschillende functies op onze website aan te bieden met behulp van de informatie in de cookies.

Wij gebruiken sessiecookies, die geen persoonsgegevens bevatten, voor de volgende doeleinden:

 • Probleemloze weergave van video- of audio-inhoud (bijv. voor de weergave van Vimeo- of YouTube-video's)

 • De tijdelijke opslag van bepaalde door de gebruiker ingevoerde gegevens (bijv. de inhoud van een winkelmandje of een online formulier)

 • Verbetering van de gebruikersvriendelijkheid en statistische meting van de dekking

Wij gebruiken ook sessiecookies die wel persoonsgegevens bevatten voor de volgende doeleinden:

 • Sessiecookies die dienen voor de tijdelijke identificatie of authenticatie van een gebruiker (bijv. via sessie-ID voor tijdelijke opslag van het winkelmandje).

Sessiecookies worden automatisch gewist nadat de internetbrowser is gesloten, maar uiterlijk aan het eind van de looptijd van een cookie.

Persistente cookies

Persistente cookies zijn cookies die op uw apparaat opgeslagen blijven, ook nadat u de browser hebt gesloten. Wij gebruiken de informatie in deze cookies om u te voorzien van comfortfuncties op onze website (bijv. om bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan of voor zoek- of taalinstellingen), maar ook om uw gebruiksgedrag op onze website te registreren en deze informatie te gebruiken om onze website te verbeteren (bijv. om fouten op te sporen) en om reclame voor u te personaliseren.

Wij gebruiken alleen persistente cookies met een persoonlijke referentie om uw gebruiksgedrag te registreren met uw toestemming, die u ons kunt geven wanneer u onze website voor het eerst bezoekt via de daar weergegeven tracking banner. U kunt uw toestemming voor het registreren van uw gebruiksgedrag te allen tijde intrekken door alle in uw internetbrowser ingestelde cookies te verwijderen. In dit geval kan het echter zijn dat u opnieuw nieuwe een keuze moet maken met betrekking tot de tracking banner. Daarnaast kunt u – zoals hieronder aangegeven – uw toestemming voor afzonderlijke webanalyse/marketingtools intrekken.

Gegevens van persistente cookies worden opgeslagen tot het einde van de termijn van een respectieve cookie of totdat de cookies door u worden verwijderd.

Hieronder leggen wij in detail uit welke technologieën en partners wij gebruiken om uw gebruiksgedrag te analyseren

Webanalyse via gebruikersprofielen

In een notendop: Om de aantrekkelijkheid van onze website te meten, maken wij gebruik van webanalyse-instrumenten om onze site en de verstrekte informatie te verbeteren.

Op onze website maken wij gebruik van webanalysetools voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en om onze website (en, indien van toepassing, de nieuwsbrief) op uw behoeften af te stemmen. Voor deze doeleinden verzamelen en verwerken wij gebruiksgegevens over uw bezoek aan onze website en uw gebruik van links in de nieuwsbrief (indien beschikbaar) met behulp van analysecookies en/of JavaScript. Voor het verzamelen van uw gebruiksgegevens en het daaruit opmaken van een gebruiksprofiel wordt gebruik gemaakt van een cookie-ID. Uw IP-adres wordt ofwel niet verzameld, ofwel onmiddellijk na de verzameling anoniem gemaakt. Daarom is het niet mogelijk om uit de gebruikte ID directe conclusies over u te trekken.

Hieronder vindt u meer informatie over de webanalyse-instrumenten die wij en onze partners gebruiken en hoe u het verzamelen en verwerken van gegevens door het betreffende webanalyse-instrument kunt voorkomen of beperken.

MailChimp

MailChimp is een dienst waarmee onder meer de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd.

De aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Indien u gegevens invoert met het oog op het ontvangen van nieuwsbrieven (bijv. e-mailadres), worden deze opgeslagen op de servers van MailChimp. Wanneer u een e-mail opent die met MailChimp is verzonden, maakt een bestand in de e-mail (een zogeheten “web beacon”) verbinding met de servers van MailChimp. Zo kan worden nagegaan of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Bovendien worden technische gegevens geregistreerd (bijv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de respectieve ontvanger van de nieuwsbrief. Het wordt uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Opt-out: Indien u geen analyse door MailChimp wenst, dient u zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiervoor plaatsen wij een link in elk nieuwsbriefbericht.

Voor meer details verwijzen wij u naar het privacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Zoho Pagesense

Om de goede werking van onze website te verzekeren, kunnen wij gebruik maken van analytische cookies en andere technologieën om gebruiksgegevens te verzamelen met betrekking tot uw bezoek aan onze website. Wij registreren de muisbewegingen en -klikken van willekeurig geselecteerde gebruikers van onze website. Uw IP-adres wordt uiteraard geanonimiseerd. De resulterende logboeken over uw gebruik van onze website worden steekproefsgewijs geanalyseerd om mogelijkheden voor verbetering van onze website vast te stellen.

Wij maken gebruik van de dienstverlener Zoho, Estancia IT Park, Plot No. 140 & 151, GST Road, Vallancherry Village, Chengalpattu Taluk, Kanchipuram District 603 202 Chennai India (“Zoho”) om deze gebruiksgegevens te verzamelen.

Wij voegen de resulterende gebruikersprofielen niet samen met uw naam of andere gegevens die uw identiteit zouden kunnen onthullen, zoals uw e-mailadres. De gebruiksgegevens worden 12 maanden na de datum van verzameling gewist.

Opt-out: Gebruik ons Cookiebeleid als u wilt voorkómen dat uw statistieken worden verzameld.

Marketing met gebruiksprofielen

Wij gebruiken verschillende marketinginstrumenten op onze website als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld via de toestemming die u hebt gegeven via de trackingbanner. Met behulp van deze marketinginstrumenten kunnen wij op onze websites en op websites van andere aanbieders informatie weergeven over onze producten die u tijdens uw gebruik van onze website mogelijk interesseerden. Daartoe verzamelen en verwerken wij uw gebruiksgedrag bij het bezoeken van onze website, zoals de bezochte pagina’s, navigatiepatronen, aangekochte producten en soortgelijke gegevens. Het verzamelen van uw gebruiksgegevens en het daaruit opmaken van een gebruiksprofiel gebeurt op een gegevensbesparende manier met behulp van een cookie-ID of andere technologieën.

Wij maken ook gebruik van marketinginstrumenten van partners. Onze partners verwerken uw gegevens onder hun eigen verantwoordelijkheid. Hieronder vindt u informatie over de technologieën en partners die wij gebruiken, evenals informatie over hoe u het verzamelen en verwerken van de hierboven beschreven gegevens kunt voorkomen. Wij verwijzen afzonderlijk naar marketinginstrumenten die onder onze verantwoordelijkheid vallen.

Deze marketingtools zijn gebaseerd op het principe dat wij relevante advertenties kunnen aanbieden aan gebruikers op onze eigen websites en die van derden, de prestatierapporten over campagnes kunnen verbeteren en kunnen voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgt. Het stelt ons ook in staat om te registreren of advertentieverzoeken met succes zijn behandeld (conversies). Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een door ons geserveerde advertentie ziet en later met dezelfde internetbrowser een aankoop doet op onze website.

Wanneer u onze website bezoekt, brengt uw internetbrowser automatisch een rechtstreekse verbinding tot stand met de server van de desbetreffende dienstverlener. Door deze integratie ontvangt de dienstverlener de informatie dat het overeenkomstige deel van onze website werd opgeroepen of dat op een advertentie van ons werd geklikt, en stuurt hij de overeenkomstige evaluaties naar ons door.

Indien u geregistreerd bent bij een dienst van een bepaalde dienstverlener (bijv. sociale netwerken), kan deze dienstverlener het bezoek toewijzen aan uw account. Ook als u niet bij de desbetreffende dienstverlener bent geregistreerd of niet bent ingelogd, wordt uw IP-adres in het kader van het voornoemde technische proces technisch doorgegeven, voor zover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van inhoud. Sommige dienstverleners stellen bijvoorbeeld op basis van de doorgegeven gegevens ook een gebruiksprofiel op voor niet-geregistreerde of niet-ingelogde gebruikers die niet verbonden zijn met een account van de dienstverlener. U kunt dit voorkómen door de betreffende inhoud van onze website (bijv. video's van derde aanbieders) niet te openen.

Wij gebruiken ook technologieën om de kwaliteit van onze advertenties te verbeteren. Dit omvat onder meer het uitsluitend tonen van advertenties aan gebruikers met een potentiële interesse in onze geadverteerde producten en diensten of aan gebruikers met specifieke maar abstracte kenmerken (zogenaamde "Custom Audiences").

Hieronder informeren wij u over de aanbieders van dergelijke marketingtools die wij gebruiken, hun beleid inzake gegevensbescherming en ook over hoe u het verzamelen van gebruiksgegevens permanent kunt verhinderen - met betrekking tot de respectieve aanbieders. Bovendien kunt u, om het gebruik van cookies door uw internetbrowser te verhinderen, het gebruik van cookies ook rechtstreeks uitschakelen via de instellingen van uw internetbrowser en reeds geplaatste cookies verwijderen. Deze maatregel verwijdert geen gebruiksprofielen die reeds bij de aanbieder zijn aangemaakt, maar voorkomt alleen dat in de toekomst nog meer gebruiksgegevens worden verzameld.

Google Analytics

Google Analytics wordt gebruikt om het gebruik van de website te analyseren. De hieruit verkregen gegevens worden gebruikt voor het optimaliseren van onze website en reclamemaatregelen.

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google verwerkt namens ons gegevens over het gebruik van de website en is contractueel verplicht maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens te waarborgen.

Tijdens uw bezoek aan de website worden onder meer de volgende gegevens geregistreerd:

 • Bekeken pagina's

 • Bestellingen inclusief verkoop en bestelde producten

 • Het bereiken van "website doelen" (bijv. contact aanvragen en nieuwsbrief aanmeldingen)

 • Uw gedrag op de pagina's (bijv. kliks, scroll gedrag en verblijftijd)

 • Uw geschatte locatie (land en stad)

 • Uw IP-adres (in verkorte vorm, zodat geen duidelijke toewijzing mogelijk is)

 • Technische informatie zoals browser, internetprovider, apparaat en schermresolutie

 • Herkomst van uw bezoek (d.w.z. via welke website of welk reclamemateriaal u bij ons terecht bent gekomen)

Google Analytics bewaart cookies in uw webbrowser gedurende een periode van twee jaar na uw laatste bezoek. Deze cookies bevatten een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID waarmee u bij toekomstige bezoeken aan de website kunt worden herkend. De geregistreerde gegevens worden opgeslagen samen met de willekeurig gegenereerde gebruikers-ID, waardoor de evaluatie van pseudonieme gebruikersprofielen mogelijk wordt. Deze gebruikers-gerelateerde gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. Andere gegevens blijven in geaggregeerde vorm voor onbepaalde tijd opgeslagen.

Opt-out: Om het verzamelen van gebruiksgegevens definitief te voorkomen, biedt Google een plug-in voor verschillende internetbrowsers: http://www.google.com/settings/ads/plugin. Om op interesses gebaseerde advertenties uit te schakelen, kunt u het gebruik van cookies van derden of cookies van het domein “www.googleadservices.com” blokkeren of op interesses gebaseerde advertenties uitschakelen via deze link https://www.google.de/settings/ads. Op interesses gebaseerde advertenties kunnen ook worden uitgeschakeld via de link http://www.aboutads.info/choices als de aanbieder zich heeft aangesloten bij de zelfreguleringscampagne “About Ads”.

Google Ad Server

Wij maken gebruik van het online marketinginstrument Google Ad Server (voorheen DoubleClick) van Google LLC,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

De gebruiksgegevens worden 540 dagen na het verzamelen ervan gewist. Meer informatie over DoubleClick is te vinden op https://www.google.de/doubleclick, evenals over gegevensbescherming bij Google in het algemeen: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Wij gebruiken online marketingtools van Google op onze eigen verantwoordelijkheid. Daartoe zijn wij met Google in een gegevensbeschermingsovereenkomst overeengekomen dat de gegevens van onze klanten alleen in onze opdracht mogen worden verwerkt, niet aan derden mogen worden doorgegeven en voldoende technisch moeten worden beschermd.

Opt-out: Om het verzamelen van gebruiksgegevens definitief te voorkomen, biedt Google een plug-in voor verschillende internetbrowsers: http://www.google.com/settings/ads/plugin.

Om alleen op interesses gebaseerde advertenties uit te schakelen, kunt u het gebruik van cookies van derden of cookies van het domein “www.googleadservices.com” blokkeren of op interesses gebaseerde advertenties uitschakelen via deze link: https://adssettings.google.nl/anonymous?hl=nl .

Bing Advertenties

Wij maken gebruik van het online marketinginstrument Bing Ads van Microsoft Ireland Operations Limited, The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18.

Wij gebruiken online marketingtools van Microsoft op onze eigen verantwoordelijkheid. Daartoe zijn wij met Microsoft in een gegevensbeschermingsovereenkomst overeengekomen dat de gegevens van onze klanten alleen in onze opdracht mogen worden verwerkt, niet aan derden mogen worden doorgegeven en voldoende technisch moeten worden beschermd.

Daarnaast kunt u de informatie over gegevensbescherming van Microsoft vinden op: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/PrivacyStatement.

Opt-out: Om het verzamelen van gebruiksgegevens definitief te voorkomen, biedt Microsoft een plug-in voor verschillende internetbrowsers: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?refd=privacy.microsoft.com&lang=nl-nl.

Google Ads & Remarketing

Deze website maakt gebruik van de online marketingtools “Google Ads & Remarketing” van Google LLC,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Wij gebruiken online marketingtools van Google op onze eigen verantwoordelijkheid.

De cookies die voor deze dienst worden gebruikt, verliezen over het algemeen hun geldigheid na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Google verstrekt ons alleen statistische evaluaties. Google verwerkt uw gegevens in overeenstemming met het gegevensgebruik-beleid van Google. Informatie hierover kunt u vinden via de volgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Opt-out: Om het verzamelen van gebruiksgegevens definitief te voorkomen, biedt Google een plug-in voor verschillende internetbrowsers: http://www.google.com/settings/ads/plugin. Om op interesses gebaseerde advertenties uit te schakelen, kunt u het gebruik van cookies van derden of cookies van het domein “www.googleadservices.com” blokkeren of op interesses gebaseerde advertenties uitschakelen via deze link https://www.google.de/settings/ads. Op interesses gebaseerde advertenties kunnen ook worden uitgeschakeld via de link http://www.aboutads.info/choices als de aanbieder zich heeft aangesloten bij de zelfreguleringscampagne “About Ads”.

Pinterest-Tag

Onze website maakt gebruik van de Pinterest Tag, een service die wordt aangeboden door Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland, ("Pinterest Europe").

Met de Pinterest Tag kunnen we het gebruik van onze website analyseren en de effectiviteit van onze reclamecampagnes bijhouden (Conversion Tracking). We gebruiken de Pinterest Tag ook om doelgroepen te creëren en u gepersonaliseerde reclame te tonen op basis van uw interesse in onze producten (retargeting). Voor dit doel verwerkt Pinterest Europe gegevens die de dienst verzamelt uit pixels, cookies en soortgelijke technologieën op onze website.

Als u een Pinterest account hebt en Pinterest Europe hiervoor toestemming heeft gegeven in de privacy instellingen van uw account, dan kan Pinterest Europe de verzamelde informatie over uw bezoek aan ons ook koppelen aan uw Pinterest account en gebruiken om u gerichte advertenties te tonen. U kunt de privacy instellingen, met name voor personalisatie, op uw Pinterest account op elk gewenst moment bekijken en wijzigen. Zie https://help.pinterest.com/en/article/edit-personalization-settings voor meer informatie.

Als u niet hebt ingestemd met het gebruik van de Pinterest Tag, toont Pinterest Europa u alleen algemene Pinterest Ads, die niet zijn gemaakt op basis van de gegevens die over u zijn verzameld.

Deze verzameling en overdracht van activiteitsgegevens in het kader van de Pinterest Tag wordt uitgevoerd door Pinterest Europe en ons als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, in de zin van artikel 26 AVG. Er is sprake van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid wanneer meerdere partijen (gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken) samenwerken om te beslissen hoe gegevens worden gebruikt en beheerd. Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken moeten duidelijk zijn over wie wat doet om de regels voor gegevensbescherming te volgen. Ze moeten hun rollen afspreken en ervoor zorgen dat de betrokkenen (de mensen over wie de gegevens gaan) deze rollen begrijpen. Zelfs als ze een overeenkomst hebben, kunnen mensen nog steeds elk van deze partijen vragen om hun gegevensrechten te respecteren. U kan de details van de overeenkomst inzake gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid die we met Pinterest hebben hieronder bekijken.

We hebben een overeenkomst met Pinterest Europe over deze verwerking als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken. Deze overeenkomst bepaalt de verdeling tussen Pinterest Europe en ons van de plichten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. In deze overeenkomst zijn wij en Pinterest Europe onder andere overeengekomen dat wij verantwoordelijk zijn voor het verstrekken aan u van alle informatie over onze gezamenlijke verwerking van uw persoonsgegevens, op grond van de artikelen 13 en 14 AVG en dat Pinterest Europe verantwoordelijk is voor het faciliteren van de uitoefening van de rechten van betrokkenen op grond van de artikelen 15 t/m 20 AVG. Meer informatie over deze overeenkomst vindt u hieronder.

Verantwoordelijkheden van BSH en Pinterest Europe onder de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken overeenkomst.

Verplichting onder de AVGPinterest EuropaBSH Huishoudapparaten B.V.
Artikel 6: Vereiste van rechtsgrondslag voor gezamenlijke verwerking[x] (betreffende de verwerking door Pinterest Europe)[X] (betreffende de eigen verwerking door BSH)
Artikelen 13 en 14: Informatie verstrekken over gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens[X]
Artikel 26 lid 2: Beschikbaarstelling van de essentie van deze overeenkomst[X]
Artikelen 15-20: Rechten van de betrokkenen met betrekking tot de door Pinterest Europe opgeslagen persoonsgegevens na de gezamenlijke verwerking[X]
Artikel 21: Recht van bezwaar voor zover de gezamenlijke verwerking is gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub f AVG[X] (betreffende de verwerking door Pinterest Europe)[X] (betreffende de eigen verwerking door BSH)
Artikel 32: Beveiliging van de gezamenlijke verwerking[X] (betreffende de beveiliging van de Ad Data Features)[X] (betreffende de correcte technische implementatie en configuratie van BSH's gebruik van de Ad Data Feature)
Artikelen 33 en 34: Inbreuken op persoonsgegevens betreffende de gezamenlijke verwerking[X] (voor zover een inbreuk in verband met persoonsgegevens betrekking heeft op de verplichtingen van Pinterest Europe onder de overeenkomst voor gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken)[X] (voor zover een inbreuk in verband met persoonsgegevens betrekking heeft op de verplichtingen van BSH onder de overeenkomst voor gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken)

Pinterest Europe is als enige verantwoordelijk voor de verwerking van activiteitsgegevens na de overdracht ervan.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van pixels en cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 onder a AVG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door deze service te deactiveren door te klikken op het pictogram “privacy-instellingen” onder aan het scherm en de instellingen te wijzigen. U kunt ook de deactiveringspagina voor EU-consumenten gebruiken op

http://www.aboutads.info/choices of http://www.youronlinechoices.eu/

U kunt meer informatie vinden over de manier waarop Pinterest Europe persoonsgegevens verwerkt, met inbegrip van de rechtsgrondslag waarop Pinterest Europe zich baseert en de manieren waarop u de rechten van betrokkenen jegens Pinterest Europe kunt uitoefenen, in het Privacybeleid van Pinterest Europe op https://policy.pinterest.com/privacy-policy#section-residents-of-the-eea

Daarnaast kun je meer te weten komen over de Pinterest Tag op https://help.pinterest.com/en/business/article/pinterest-tag-parameters-and-cookies.

In welke gevallen wij uw gegevens delen

In een notendop: Alle dienstverleners die uw gegevens verwerken in verband met onze website zijn zorgvuldig geselecteerd en verplicht zich te houden aan de gegevensbescherming.

Wij werken samen met dienstverleners om onze website te implementeren en te beheren. Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en met elk van hen een gegevensbeschermingsovereenkomst gesloten om uw gegevens te beschermen.

Dienstverleners voor de implementatie en exploitatie van onze website zijn:

 • Dienstverleners voor hostingdiensten, met inbegrip van aanverwante technische diensten (bijv. prestatiebeheer en -meting, content delivery networks)

 • Dienstverleners voor de levering van extra functionaliteiten voor onze website (bijv. productvideo's, videoplatforms)

 • Dienstverleners voor programmeringsdiensten

 • Dienstverleners voor verkoop- en marketingdiensten

 • Dienstverleners voor hotline-diensten

Wij verstrekken uw gegevens alleen aan andere ontvangers indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, indien wij of de ontvanger een rechtmatig belang hebben bij de doorgifte van uw gegevens of indien wij uw toestemming hebben voor de doorgifte. In deze gevallen zullen uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming van de ontvanger van uw gegevens in kwestie. Tot deze ontvangers behoren dienstverleners en ook andere ondernemingen van de BSH Groep. Daarnaast kunnen gegevens worden doorgegeven aan andere ontvangers wanneer wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een uitvoerbaar officieel of rechterlijk bevel.

Andere ontvangers van uw gegevens zijn:

 • Logistieke bedrijven voor het levering/ophalen van producten

 • Informatie over verzendstatus (Mandrill)

 • Dienstverleners voor betalingsverwerking

 • Dienstverleners voor debiteurenbeheer

 • Betalingsdienstaanbieders

 • Dienstverleners voor kredietbeoordeling en identiteitscontrole

 • Dienstverlener voor klantenbeoordelingen, nieuwsbrief, chatbot

Uw contactpersoon voor alle vragen over gegevensbescherming

In een notendop: Voor alle vragen over gegevensbescherming kunt u contact opnemen met onze privacy afdeling.

Bij alle vragen over gegevensbescherming en de uitoefening van uw rechten kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze privacy afdeling via:

BSH Huishoudapparaten B.V., privacy afdeling , Taurusavenue 36, 2132 LS in Hoofddorp, Data-Protection-NL@bshg.com.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring geeft de huidige stand van zaken weer met betrekking tot de gegevensverwerking op onze website. In geval van wijzigingen in de gegevensverwerking zullen wij deze Privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Wij stellen steeds de actuele versie van deze Privacyverklaring op onze website beschikbaar, zodat u zich kunt informeren over de omvang van de gegevensverwerking op onze website.

Aanvullende informatie ingevolge de AVG

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Wij baseren de bovenvermelde gegevensverwerking op:

 1. Een wettelijke toestemming overeenkomstig artikel 6(1)(b) van Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”):

 • Inschrijving op onze website

 • Comfort registratie (social sign-on optie)

 • Abonnementsdiensten via onze website

 • Maken van een online reparatie afspraak

 • Deelname aan wedstrijden

 • Deelname aan enquêtes, beoordelingen

 • Deelname aan evenementen

 • Klantenbeoordelingen

2. Een wettelijke toestemming overeenkomstig artikel 6(1)(f)AVG:

 • Technische voorzieningen voor de presentatie van de website (bijv. content delivery networks).

 • Extra functies van de website (bijv.productvideo's)

 • Loggegevens

 • Opnemen van contact

 • Online een afspraak maken voor reparatie (gegevensverwerking voor adresverificatie)

 • Sessiecookies en blijvende cookies voor handige functies

 • Sessie-gebaseerde statistieken

 • Informatie over kredietwaardigheid

3. Uw toestemming uit hoofde van artikel 6(1)(a) AVG:

 • Nieuwsbrief (MailChimp)

 • Zoho Pagesense

 • Persistente cookies voor het registreren van gebruikersgedrag

 • Web analytics & marketing - DoubleClick - Google Analytics - Google Ads & Remarketing - Bing Ads - Facebook Pixel en Custom Audiences Outbrain, Taboola, Pinterest Tag

 • Online enquêtes

 • Sessiecookies en persistente cookies voor gemaksfuncties

Uw rechten

In een notendop: Om volledige controle over uw gegevens te hebben, beschikt u over uitgebreide rechten waarmee u de verwerking van uw gegevens door ons kunt controleren.

Als u vragen hebt over uw persoonsgegevens, vindt u hieronder een beschrijving van uw rechten.

Uitoefening van uw rechten inzake gegevensbescherming

Gelieve de volgende contactkanalen te gebruiken voor uw vraag:

 • I. Consumenten: gebruik het webformulier voor vragen aan consumenten op https://datarequest.bsh-group.com/.

 • II. Detailhandelaar/leverancier/dienst: Partners en hun personeel: Gelieve contact op te nemen met onze plaatselijke verkoop- of aankoopdienst.

 • III. Onze werknemers: gelieve contact op te nemen met de plaatselijke afdeling Personeelszaken.

 • Uw recht op toegang tot uw gegevens: Op verzoek zullen wij u informatie verstrekken over de persoonsgegevens die wij van u bewaren.

 • Uw recht om uw gegevens te corrigeren of aan te vullen: Wij zullen onjuiste persoonsgegevens corrigeren indien u ons daarvan op de hoogte brengt. Op uw verzoek zullen wij onvolledige gegevens aanvullen indien dit noodzakelijk is voor de doelgerichte verwerking van uw gegevens.

 • Uw recht om uw gegevens te laten wissen: Op uw verzoek zullen wij de gegevens die wij over u hebben opgeslagen, verwijderen. Voor sommige gegevens geldt echter dat deze pas na een bepaalde bewaarperiode worden gewist, bijvoorbeeld omdat de wet ons in sommige gevallen verplicht de gegevens te bewaren of omdat wij de gegevens nodig hebben om de contractuele relatie met u af te handelen.

 • Uw recht om uw gegevens te blokkeren: In bepaalde bij wet voorgeschreven gevallen zullen wij uw gegevens blokkeren indien u dat wenst. Afgeschermde gegevens zullen slechts in zeer beperkte mate worden verwerkt.

 • Uw recht om uw toestemming in te trekken: Wanneer u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot aan de herroeping blijft onaangetast.

 • Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens: U kunt te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens als wij uw gegevens verwerken op basis van een van de rechtsgrondslagen volgens artikel 6(1)(e) of (f) AVG. In geval van bezwaar zullen wij de verwerking van uw gegevens stopzetten op voorwaarde dat er geen dwingende legitieme gronden voor verdere verwerking zijn. Er bestaan voor ons nooit dwingende legitieme gronden om uw gegevens voor direct-marketing doeleinden te verwerken.

 • Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid: Op uw verzoek kunnen wij u bepaalde gegevens verstrekken in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat.

 • Uw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: U kunt ook klachten van gerelateerd aan gegevensbescherming indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. Neem hiervoor contact op met de gegevensbeschermingsautoriteit die verantwoordelijk is voor uw woonplaats of met de gegevensbeschermingsautoriteit die hieronder voor ons verantwoordelijk is (Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Bekendmaking aan ontvangers buiten de EER

In een notendop: wij verstrekken uw gegevens alleen aan ontvangers buiten de EU als de gegevensbescherming gegarandeerd is.

Wij delen ook persoonsgegevens met ontvangers die buiten de EER, in zogenaamde derde landen, zijn gevestigd. In dit geval zorgen wij er vóór de doorgifte voor dat er bij de ontvanger een passend niveau van gegevensbescherming bestaat (bijv. door een besluit van de EU-Commissie over de adequaatheid van het betrokken land of de overeenkomst van zogenoemde modelcontractbepalingen van de Europese Unie met de ontvanger) of dat uw toestemming voor de doorgifte is verkregen.

In het geval van doorgiften op grond van artikel 46, 47 of 49 (1)(2e alinea) AVG, geven wij u graag een indicatie van de passende of toereikende waarborgen die wij gebruiken en hoe u van ons een kopie van die waarborgen kunt ontvangen. Gebruik daarvoor de contactgegevens die hierboven zijn vermeld onder "Uw contactpersoon voor alle vragen over gegevensbescherming".

Geldig vanaf: 22-03-2024.

Versie: DPI_1.5.